Fundusze Europejskie
Artykuł
Na pomoc niepełnosprawnym
zdjecie
W gminie Dobra Szczecińska powstanie budek Międzygminnego Zakładu Aktywności Zawodowej. Umowę o dofinansowanie tej inwestycji podpisano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.


W ramach dofinansowanego projektu powstanie oraz zostanie wyposażony Wielowydziałowy Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej, zlokalizowany na terenie Gminy Dobra.

- To jest moment który w części odpowiada nam rodzicom na pytanie „co dalej”. Mamy inne życie , nie lepsze, nie gorsze, ale nie do końca zorganizowane. Wasza praca i chęć aby żyć w normalnym środowisku, to była dla mnie emocja, która kazała mi walczyć o Zakład Aktywności Zawodowej – mówiła Barbara Jaskierska, przewodnicząca Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Szczecinie.

- Zakład Aktywności Zawodowej to idea, która napotykała wiele przeszkód, ale dzięki dwóm niepozornym kobietom: Barbarze Jaskierskiej i poseł Magdalenie Kochan, znajduje swój szczęśliwy finał. Gdy odwiedziłem ośrodek przy ul. Rostockiej w Szczecinie i zobaczyłem co się tam robi, nie potrzebowałem więcej słów by zrozumieć tę ideę – powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Efektem inwestycji będzie umożliwienie osobom niepełnosprawnym równego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym, w szczególności w związku z funkcjonowaniem na rynku pracy.

Zakład będzie funkcjonował jako zintegrowany system produkcji i usług oferowanych społeczności. Budynek będzie w pełni przystosowany do użytku dla osób niepełnosprawnych. Wielowydziałowy Międzygminny Zakład Aktywności Zawodowej będzie tworzył 175 nowych miejsc pracy, w tym 127 dla osób z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Termin rozpoczęcia inwestycji to lipiec 2011 r., zakończenie planowane jest na czerwiec 2013 roku. Dofinansowanie ze środków RPO WZ wyniesie 13,7 mln zł, orientacyjny koszt całkowity projektu to ponad 16 mln zł. Beneficjentem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie.

Projekt jest realizowany w ramach Osi 7 Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia, 7.4 Infrastruktura dla osób niepełnosprawnych Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Źródło: um-zachodniopomorskie.pl

Podziel się na: WykopFacebookBlipSledzikFlakerTwitter